evofenedex pleit al jaren voor verbeteren bevaarbaarheid Waal en extra sluizen op Maasroute

Leestijd 2 minuten

15-1-2021  Het kabinet trekt de komende 5 jaar 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei en verduurzaming van Nederland. Het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’ is daar één van. Hoofddoel hiervan is de bevaarbaarheid van de grote rivieren, met name de Waal, structureel te verbeteren en klimaatbestendig te maken. Ook uitbreiding van de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt staat op de agenda. Dit alles is een positieve ontwikkeling om de binnenvaart aantrekkelijk te houden voor handels- en productiebedrijven en bij te dragen aan modal shift.

Het geld uit het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De eenmalige publieke investeringen moeten bijdragen aan toekomstige economische groei en een maatschappelijk nut dienen. De onafhankelijke adviescommissie Nationaal Groeifonds buigt zicht over de projecten en doet binnen afzienbare tijd uitspraak welke projecten daadwerkelijk aan het nieuwe kabinet worden voorgelegd. In de eerste ronde zijn 14 projecten geselecteerd die aan de criteria voldoen. Een daarvan is het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’.

Duurzaamheidsdoelstellingen

evofenedex pleit al jaren voor het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal en de aanleg van extra sluizen op de Maasroute. De ondernemersvereniging doet dit samen met de andere partijen van het Centraal Overleg Vaarwegen. Het project ‘Werken aan vitale, robuuste, veilige en bevaarbare vaarwegen’ stimuleert niet alleen de economie fors, maar draagt significant bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en Europa.

‘Maak infrastructuur klaar voor de toekomst’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder