Prinsjesdag - 20-09-2016  EVO en Fenedex zijn blij dat het kabinet in de Miljoenennota heeft aangegeven protectionistische maatregelen en een ongelijk speelveld in Europa te willen tegengaan. 

Absurd hoge boetes in Frankrijk voor overtredingen van regels rond rij- en rusttijden, allemaal verschillende tolkastjes om te betalen voor het gebruik van wegen in Europa, bewijsplicht in Duitsland rond uitbetaling van minimumloon. Allemaal voorbeelden van ongelijke uitvoering van Europese regels die concurrentievervalsend werken.

Eerlijke markt

EVO en Fenedex zijn blij dat het kabinet wil werken aan een betere implementatie en handhaving van bestaande wet- en regelgeving om zo de interne markt van de EU te versterken. "Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de wens van EVO Fenedex voor het actief najagen van een eerlijke interne markt met een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Europa", stellen ze.

EVO en Fenedex wijzen erop dat een succesvolle aanpak van protectionistische administratieve lasten ervoor zal zorgen dat barrières binnen de EU verdwijnen. "Pas dan vindt er op een eerlijke manier concurrentie plaats en wordt innovatie gestimuleerd."