15-03-2013 Bepakte goederencontainers hoeven niet gecertificeerd gewogen te worden voordat ze aan boord van een schip gaan. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ziet af van dit eerdere voornemen, zo zei ze donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Stabiliteitsproblemen

Het door verladers opgegeven gewicht van containers wordt soms niet op tijd in de administratie van rederijen verwerkt. In extreme gevallen worden schepen dusdanig beladen dat dit leidt tot stabiliteitsproblemen van het schip, waardoor containers over boord kunnen slaan.

Maar volgens VVD en PvdA is het onduidelijk of de verplichte weging bijdraagt aan het terugdringen van het aantal verloren containers op zee. Bovendien wezen de twee erop dat zo’n maatregel de vaste lasten van bedrijven omhoog drijft. Schultz zegde tijdens het debat toe niet langer te pleiten voor de weegverplichting.

Alternatief

EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, vindt de toezegging van de minister verstandig. De verladersorganisatie bepleit als alternatief een wettelijke deadline voor het aanleveren van gewichtsgegevens.