Prinsjesdag - 20-09-2016  Het kabinet erkent de belangrijke economische rol van Schiphol. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van Eindhoven en Lelystad (met in totaal 70.000 extra vliegtuigbewegingen op jaarbasis) een impuls met een zodanig tempo dat Schiphol meer ruimte krijgt voor écht mainportverkeer. Dit conform het Convenant “Behoud en versterking mainportfunctie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol”.

Mainportfunctie

EVO en Fenedex onderstrepen dat de concurrentiepositie van Schiphol voor luchtvracht een belangrijk onderdeel van de mainportfunctie vormt. Daarvoor is benodigd een structurele bijdrage van de Rijksoverheid in securitykosten, verlaging van de toezicht- en inspectiekosten voor vracht, het doorvoeren van verdere efficiëntie in de vrachtafhandeling en investeringen in kennis en innovatie binnen de luchtvaartsector.

EVO en Fenedex zullen hier bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Transport ook aandacht voor vragen bij de Tweede Kamer.