Onderwijsveld blijft achterlopen op toekomstige arbeidsmarkt

Leestijd 3 minuten

16-09-2020  Het kabinet investeert in baanbehoud, wat bovenaan lijkt te staan in de prioriteitenlijst van de rijksbegroting voor het komende parlementaire jaar. evofenedex, de ondernemersvereniging van handels- en productiebedrijven, ziet daarin een opsteker voor bedrijven. Die hebben het nu moeilijk en dan is een steun in de rug in de vorm van het noodmaatregelpakket zeer welkom.

In de miljoenennota gaat dit jaar veel aandacht uit naar menselijk kapitaal. Want dit kapitaal, in de vorm van de kennis, competenties en vaardigheden van werknemers, is in belangrijke mate bepalend voor de toekomstige welvaart.

Versnelde arbeidsmarkthervormingen

Het kabinet maakt in zijn plannen versneld werk van de nieuwe arbeidsmarkthervormingen, zoals de commissie Borstlap en de WRR in januari 2020 adviseerden. Het belastingvoordeel voor de ZZP-ers, de zelfstandigenaftrek, wordt de komende jaren verder en sneller afgebouwd dan gepland: van 7.030 euro nu naar 3.240 euro in 2036. Het kabinet wil hiermee het verschil in belastingdruk tussen werknemers en zzp’ers verkleinen. Maar volgens evofenedex zijn er meer hervormingen gewenst om niet alleen het werkbehoud maar ook de werkgelegenheid te stimuleren en zo uit de crisis te komen. Ook zou het doorvoeren van de aanbeveling om de regels rond vast werk aan te passen (zoals de transitievergoeding) onder de leden van evofenedex zeer welkom.

Ontwikkeling en omscholing

Het kabinet trekt ook in 2021 geld uit voor (online) omscholing en ontwikkelingsadviezen. In totaal gaat het om ruim 95 miljoen euro die beschikbaar komt onder de subsidieregeling ‘NL leert door’. Ook is er in 2021 weer circa 50 miljoen euro beschikbaar vanuit de zogenoemde SLIM-regeling, waarmee werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd om te investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. evofenedex vraagt zich af hoe het personeel van kleinere bedrijven, die nauwelijks capaciteit hebben voor specifiek personeelsbeleid, kunnen profiteren van deze regelingen.

Onderwijsontwikkelingsvisie blijft achter

Wat opvalt is dat innovatie en hervorming van het onderwijs gericht op de toekomstige arbeidsmarkt in de plannen ontbreekt. Weliswaar wordt het lerarentekort bestreden met structureel 32 miljoen euro, maar er is in de rijksbegroting nauwelijks budget opgenomen voor het reguliere onderwijs om hieraan aandacht te besteden. Juist nu kennis van bijvoorbeeld digitalisering noodzakelijk is voor een wendbare arbeidsmarkt - het staat zo ook expliciet in de nota - is geen budget uitgetrokken om dit te realiseren. evofenedex meent dat dat anders moet.

Duurzame inzetbaarheid

Het kabinet investeert de komende jaren 960 miljoen euro in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en trajecten voor werkenden om zich een leven lang te ontwikkelen. Dit is belangrijk voor werkenden om tot aan het pensioen vitaal en met plezier door te kunnen blijven werken. Investeren in duurzame inzetbaarheid en intersectorale mobiliteit van mensen ziet evofenedex ook als een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam personeelsaanbod.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder