Kamer bezorgt bedrijven stevige kopzorgen over toekomst handel met Canada

evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen

07-11-2019  Wij maken ons grote zorgen over de houding van de Tweede Kamer in het debat over ratificatie van het handelsverdrag met Canada. Het verdrag toont niet alleen nu al aan van meerwaarde te zijn voor het welzijn en de welvaart in Nederland en in Canada, maar het staat ook symbool voor een modern handelsverdrag nieuwe stijl.

Nederland en de Europese Unie willen graag de internationale handel op een duurzamere manier aan onze welvaart en die van het betrokken verdragsland laten bijdragen. Het verdrag is tevens een voorbeeld bij tal van andere verdragen die de EU al heeft gesloten en nog gaat sluiten. Bovendien is het de beste manier om de Sustainable Development Goals, die als basis dienen voor het huidige handelsbeleid van het kabinet, ook daadwerkelijk te halen.

Strategische misrekening

Meer dan 600 bedrijven handelen nu op Canada en sinds 2017 is die handel gegroeid met 12 procent meer goederenafzet en 23 procent meer dienstenafzet. Nu het ratificatieproces stopzetten, waar in de Kamer nu een meerderheid voor lijkt te zijn, is niet alleen een strategische misrekening maar zal een heel erg vreemd signaal afgeven aan al die andere partners van Nederland in de wereld. Het druist, wat evofenedex betreft, ook in tegen het principe om onze gezamenlijke welvaart inclusief die van andere landen te verhogen. En dat op de voorwaarden en standaarden zoals we die zelf willen neerzetten. Nederland wordt zo een onbetrouwbare partner.

Eerlijke en duurzame handel

“Het zijn stevige woorden ja, maar we kunnen niet veel anders concluderen”, aldus directeur Bart Jan Koopman. “Het verbaast ons enorm dat het anno 2019 blijkbaar nodig is de Tweede Kamer te moeten overtuigen van de meerwaarde van een dergelijk verdrag. En al helemaal als dat gaat om een verdrag dat is voorzien van alle mogelijke veiligheidskleppen om onverantwoord ondernemerschap geen millimeter ruimte te bieden. Veel mooie mkb-bedrijven hebben inmiddels de weg naar Canada weten te vinden en nieuwe duurzame banen en prachtige samenwerkingen weten te creëren die zo op de tocht komen te staan. Met respect voor filosofische vergezichten, CETA maakt eerlijke en duurzame handel tussen Canada en de EU in het nu makkelijker. En dat creëert zoveel meer waarde. Kortom: ratificeer CETA.”

Hoge standaarden

In 2016 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer onder de toenmalige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen in met de voorlopige inwerkingtreding van het CETA-verdrag. Nederland exporteert in totaal 3,8 miljard euro aan goederen en 2,7 miljard euro aan diensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat daar 1,6 miljard euro aan import uit Canada tegenover staat. evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen die recht doen aan de hoge standaarden die de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven naleven.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder