14-09-2016  Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan zonder veel voorbehoud aanschuiven bij haar Europese collega’s als zij gaan spreken over het handelsverdrag met Canada. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil de minister niet dwingen de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag te laten blokkeren.

Positief signaal

EVO en Fenedex pleiten voor betere handelsafspraken met Amerika en Canada. Zij vinden de uitkomsten van de stemmingen vandaag een positief signaal.

Motie

Een motie van GroenLinks die de minister vraagt er bij haar Europese collega’s op aan te dringen het Investment Court System (ICS) nog niet in werking te laten treden, heeft het wel gehaald.

Voorwaarden

Na het informele overleg met haar Europese collega’s komt de minister terug met een verslag naar de Kamer, zodat de Kamer ook in aanloop naar de definitieve besluitvorming voorwaarden kan stellen.

Welvaartswinst

In 2015 exporteerde Nederlandse bedrijven voor meer dan 3 miljard euro naar Canada. In 2011 was dat nog maar 1,7 miljard. Naar schatting zal een handelsverdrag met Canada Europa 12 miljard euro welvaartswinst opleveren en 14.000 extra banen.