26-06-2015  Kamerleden van Helvert (CDA) en Hoogland (PvdA) hebben staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag schriftelijke vragen gesteld over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie leefomgeving en Transport waarin wordt vastgesteld dat in 3 procent van de gevallen de informatievoorziening over het spoorvervoer met gevaarlijke stoffen bij emplacementen niet volledig is geweest.

Stevige maatregelen

De Kamerleden willen bijvoorbeeld van de staatssecretaris weten of zij stevige maatregelen wil gaan nemen en of zij een verplichte aanmelding bij de spoorbeheerder van ook andere lading dan alleen wagons met gevaarlijke stoffen wil invoeren. Ook vragen de Kamerleden zich af of ProRail, de spoorvervoerders en verladers niet te weinig transparant zijn.

Tijd

EVO herkent de bevindingen van ILT en benadrukt dat de vervoerders en de spoorbeheerder op de goede weg zijn. Het foutloos aanleveren van informatie vraagt echter nog wel tijd omdat dat ook innovatieve informatiseringsoplossingen nodig zijn.