12-06-2013  Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie die belemmeringen bij de import van gemengde afvalstromen wegneemt. EVO vindt het verstandig dat de Kamer deze overbodige regeldruk verwerpt. Recylingsmogelijkheden kunnen nu weer optimaal benut worden.

EVO heeft de afvalstoffenregels al jaren in haar top-10 van belemmerende en kostenverhogende regels staan.

Onduidelijkheid

De EVOA-regels (Europese Verordening Grensoverschrijdend Vervoer van afvalstoffen) vormen een forse belemmering in recyclingmogelijkheden. Dit komt met name door verschillende interpretaties van vergunningeisen, handhaving en registratieverplichtingen voor het vervoer van afvalstoffen. Dit leidt tot administratieve lasten, vertragingen en daardoor belemmeringen om te recyclen.

Afvaltransport

In 2010 heeft EVO het onderzoek ‘Crossborder Afvaltransport’ aangeboden aan de Europese Commissie en diverse Nederlandse politici. In het rapport staan alle belemmeringen van de EVOA-regels, plus mogelijke oplossingen. EVO pleit er bij de Tweede Kamer voor om in Europees verband te streven naar een eenduidige Europese interpretatie van de regels die nog wel gelden voor het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen.

Bijlagen