Kamer: schrap onuitvoerbare eisen binnenvaartschepen

Motie Tweede Kamer is goed signaal richting kleine binnenvaartschepen

06-06-2018  De Tweede Kamer wil dat het kabinet binnenvaartschepen tot 1500 ton gaat vrijwaren van onbetaalbare of onuitvoerbare eisen voor deze schepen. Een motie van de PVV en SP roept de regering op om actie te ondernemen om deze kleine binnenvaartschepen te beschermen.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt steeds nieuwe eisen aan binnenvaartschepen waar ook bestaande schepen aan moeten voldoen. Voor veel schepen en dan met name de kleinere is hier in de praktijk nauwelijks aan te voldoen. Met het gevolg dat deze schepen worden gesloopt terwijl ze nog in uitstekende staat zijn. De Kamer stelt dat de CCR-regels niet mogen leiden tot het verdwijnen van deze schepen.

Verhuizen

Handels- en productiebedrijven aan kleiner vaarwater of die geen grote hoeveelheden grondstoffen kunnen opslaan merken nu al steeds vaker een gebrek aan binnenvaartschepen tot 1500 ton. Wanneer het aantal van deze schepen verder afneemt zijn bedrijven genoodzaakt om te verhuizen naar een andere vestigingsplaats of om over te stappen op wegtransport. Wij vinden het een goed signaal dat de Tweede Kamer met deze motie afgeeft en onderschrijven het belang van deze binnenvaartschepen.

Verruimen openingstijden sluizen

De Tweede Kamer nam tevens een motie van Matthijs Sienot (D66) aan om onderzoek te doen naar het verruimen van openingstijden van sluizen. Hij vraagt de minister middels de motie om voor de zomer met een reactie te komen op welke wijze de openingstijden verruimd kunnen worden zodat de wachttijden voor binnenvaartschepen kan worden verkort. Dit is een goede stap, echter zien we in de praktijk dat er vaak te weinig budget is om sluizen vaker te bedienen. Het zou goed zijn wanneer de Kamer dan ook meer geld beschikbaar stelt om de binnenvaart beter te faciliteren.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder