25-02-2014  Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een amendement waarmee de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor de ketenregeling een jaar wordt uitgesteld, tot 1 juli 2015. Wel gaan andere bepalingen die te maken hebben met flexibele arbeid deze zomer al in, zoals de veranderingen in de nul-urencontracten en het concurrentiebeding.

Transitievergoeding

De kamer nam ook nog een amendement aan waarmee de evaluatie van de Wet werk en zekerheid twee jaar naar voren wordt geschoven – van 2020 naar 2018. Ook wordt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers nog tot 2020 een uitzondering gemaakt voor het betalen van een transitievergoeding bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Arbeidsmarkt

De Wet werk en zekerheid bepaalt de regels rondom ontslag, flexibele arbeid en WW. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt deze nieuwe wet de basis voor een eerlijker arbeidsmarkt, die uiteindelijk leidt tot meer banen en meer zekerheid.

Personeelsbeleid

Veel wijzigingen kunnen nu al invloed hebben op het personeelsbeleid van bedrijven. Daarom organiseert EVO op 18 maart de voorlichtingsbijeenkomst ‘Westvoorstel werk en zekerheid: een update’.