02-03-2015   Een ruime Kamermeerderheid steunt het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken. Dit bleek vorige week tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

Naar verwachting stemt de kamer morgen in met de wet. Daarna volgt nog de behandeling in de Eerste Kamer. Als die snel instemt, kan de wet al op 1 juli ingaan.

Werkbaar

EVO spande zich de afgelopen maanden samen met ander organisaties in om een voor opdrachtgevers werkbare en uitvoerbare wet te krijgen. Dat is in belangrijke mate gelukt - in de wet wordt nu uitgebreid omschreven hoe een opdrachtgever kan aantonen dat hij zich maximaal heeft ingespannen om onderbetaling te voorkomen, zoals door een keurmerk of certificaat. De komende maanden informeert EVO ondernemers uitgebreid over hoe zij zich kunnen voorbereiden op deze wet.