08-04-2016  De kamerleden Jacco Geurts en Martijn van Helvert (CDA) en Duco Hoogland (PvdA) vragen in een motie aan het kabinet om bij de Europese Unie aan te dringen op standaardisering van de systemen en apparatuur voor tolheffing. Deze motie is aangenomen.

Werklast

EVO steunt die oproep van harte. De werklast die bedrijven ondervinden bij het aanvragen, inbouwen en gebruiken van per land verschillende tolkastjes in vrachtauto’s is zeer onwenselijk.

Verschillende kastjes

Veel Nederlandse handels- en productiebedrijven rijden met eigen vrachtauto’s over Europese tolwegen. Denk aan machinebouwers, bloemenhandelaren, winkelbedrijven en groothandels. Zij moeten zich richten op het snel, betaalbaar en efficiënt afleveren van hun goederen bij hun klanten. Al die verschillende tolkastjes helpen daar niet bij, aldus EVO. EVO heeft dit punt ook zelf onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie.