08-07-2016  Een Kamermeerderheid wil voor de aanpak van dertien infrastructuurknelpunten duidelijk in kaart hebben hoeveel geld er (nog) nodig is om ze op te lossen. Het gaat daarbij om zeven knelpunten op de weg waaronder de door EVO Fenedex geagendeerde aanpak van de A1-A30 bij Barneveld en de koppeling van de A8 aan de A9 bij Krommenie.

Makkelijker kiezen

De overige zes zijn knelpunten op het spoor waaronder een op- en overslagpunt bij Valburg. Met dit verzoek hoopt de Kamer in het najaar bij de begroting makkelijker te kunnen kiezen waar het Rijk verantwoord financieel bij kan springen.

Keuzemenu

Op voorspraak van de Kamerleden Hoogland (PvdA), Visser en De Boer (VVD) heeft minister Schultz dan ook toegezegd in het najaar het gevraagde keuzemenu met de kamer te delen. De minister is terughoudend met het toezeggen van extra geld. Al het beschikbare rijksbudget voor infrastructuur is namelijk tot 2028 al gereserveerd voor andere projecten dan waar de Kamer nu om vraagt.

De Kamer anticipeert met de moties echter op het extra geld dat beschikbaar komt door het besluit van het kabinet om ook geld uit de begrotingen van 2029 en 2030 alvast voor infraprojecten te reserveren. De kamer en het kabinet praten hier in november verder over.