27-02-2015  Uit de vragen die Kamerleden vandaag hebben ingestuurd aan het kabinet, blijkt dat de Tweede Kamer een maximale inzet vraagt van de overheid om de regeldruk in de logistiek van het bedrijfsleven ook echt terug te dringen. Ook stelde de Kamer vragen gesteld over de inzet om de Europese regeldruk in de logistiek te verminderen en de betrokkenheid van de bonden.

Betrokkenheid

De zorg aangaande de betrokkenheid van overheidsdiensten is gevoed door de lange termijn die de samenwerkende partijen in het project Maatwerk aanpak Regeldruk Logistiek nodig hebben gehad om tot een gezamenlijk werk programma te komen. EVO houdt vertrouwen dat er ook echt binnen twee jaar regeldruk vermindering komt.

Europa

Ook zijn er vragen gesteld wat het kabinet gaat doen om de uit de Europese Unie afkomstige regeldruk knelpunten aan te pakken. In de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2014 bood EVO diverse Europarlementariërs al een top-10 Europese handelsbarrières aan. Met name de verladerszorg over de onmogelijkheid met lzv's grensoverschrijdend te vervoeren baart de Tweede Kamer ook zorgen.

Bonden

De Kamer stelt ook vragen over de betrokkenheid van andere partijen bij het project. De SP meent dat het project gericht is op het verladersbelang, maar vraagt ook ruimte voor vertegenwoordigers van de bonden als dat nodig blijkt. EVO deelt die mening.