11-04-2014  Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt wordt bewapende private beveiliging op koopvaardijschepen niet legaal. Dat werd gistermiddag duidelijk in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De minister legt zich daar niet zonder meer bij neer.

Wetgeving

De PvdA heeft met steun van Christen Unie, D66, CDA en SP een motie voorbereid waarmee zij het kabinet willen dwingen te staken met verdere flexibilisering van de inzetbaarheid van ‘Vessel Protection Detachments’. Minister Hennis riep de kamer op niet te vroeg te oordelen.

Brief

Minister Hennis heeft de Tweede Kamer toegezegd met een brief te komen waarin zij uiteen zal zetten wat er wel en niet kan in het zogenaamde VPD concept. Dezelfde meerderheid in de Kamer vindt namelijk, net als EVO, dat er serieus werk gemaakt moet worden van het flexibeler maken van de inzet van mariniers op schepen.

Grenzen bereikt

Volgens de minister zijn de grenzen van die flexibiliteit echter bereikt. De indiener van motie tegen het wetgevingstraject, PvdA-politica Sultan Günal Geser, heeft gezegd de motie aan te zullen houden tot na de brief over de inzetbaarheid van mariniers van de minister.

EVO

Voor EVO is het van belang dat de overheid nauw betrokken blijft bij het oplossen van het piraterijprobleem op zichzelf. Als de overheid zelf verantwoordelijkheid blijft dan is de veiligheid van de bemanning en lading op de best mogelijke wijze geborgd. Ook is dan de betrokkenheid van de overheid bij de oplossing van piraterij zelf geborgd.