Kamer wil nader onderzoek gevolgen heffing op vrachtvluchten

Deze heffing duwt vrachtvluchten weg uit Nederland en bedreigt daarmee exportkansen van ondernemers

12-03-2020  Tijdens het debat over de vliegbelasting heeft staatssecretaris Vijlbrief gisterenavond toegezegd aanvullend onderzoek te doen naar het weglekeffect van vrachtvluchten uit Nederland. evofenedex heeft hiervoor gepleit omdat deze heffing vrachtvluchten wegduwt uit Nederland en daarmee exportkansen van ondernemers, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid bedreigt. Tijdens het debat bleek ook dat de heffing nauwelijks CO2-besparing oplevert, terwijl er wel economische risico’s aan kleven.

Volgens evofenedex is er wel degelijk ruimte om alsnog af te zien van de heffing op vrachtvluchten. Staatssecretaris Vijlbrief gaf aan geen taks op transferpassagiers te willen, want dat doen andere landen ook niet. Deze landen voeren ook geen heffing op vracht en dus is er alsnog ruimte om af te zien van een nationale vrachtheffing.

Amendement of motie

Volgende week wordt er gestemd over het wetsvoorstel, het onderzoek naar weglekeffecten van vracht wordt voor Prinsjesdag verwacht. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan is de staatssecretaris bereid naar een oplossing voor de vrachtsector te zoeken. evofenedex zal proberen Kamerleden te overtuigen via een amendement of motie alsnog af te zien van de heffing.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder