04-02-2014  Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren voor een motie van Kamerleden Bashir (SP) en Ton Elias (VVD) waarin de regering opgeroepen wordt om onderzoek te doen naar oneerlijke concurrentie in de luchtvaart. Met name de positie van luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten baart de Kamerleden zorgen. EVO verwelkomt een dergelijk onderzoek omdat de verladersorganisatie al sinds jaar en dag pleit voor een wereldwijd gelijk speelveld.

Oneerlijke concurrentie

Specifiek vraagt de Kamer om in Europees verband in beeld te brengen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat en welke mogelijkheden er vanuit Europa zijn om te komen tot een gelijk speelveld. De Kamer wil dat de regering haar hier uiterlijk 15 mei over informeert.