13-07-2016  De Kamerleden Visser en De Vries (VVD), Monasch en Jacobi (PvdA), Van Helvert (CDA) en Bruins (ChristenUnie) hebben via een motie Minister Schultz opgeroepen het Deltafonds in te zetten voor de realisatie van de verruiming van de sluizen bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk. Binnen dit Deltafonds is namelijk ook ruimte voor zogenaamde “meekoppelkansen”, zo stellen de Kamerleden. Economische versterking is zo’n kans.

Regio

De Kamer steunde deze oproep omdat de verruiming van de sluis een belangrijke bijdrage kan leveren aan de regionale economie rondom het IJsselmeer in het bijzonder en de positie van de maritieme sector in het algemeen. De regio, bestaande uit de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Meppel, Urk, Lelystad, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Harlingen vindt dat het realiseren van een nieuwe bredere sluis (ca. 25 breed en ca. 140 meter lang) de meest efficiënte oplossing is.

Veel ergernis

Ook EVO en Fenedex zijn van mening dat het huidige sluizencomplex aan vervanging toe is. Daarnaast vraagt de huidige technische staat extra veel onderhoud en veroorzaakt de laatste tijd veel vertragingen. Dat laatste zorgde voor veel ergernis, ook in de Tweede Kamer.

Beperkte afmetingen

De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk is gebouwd in 1928 en heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige schepen de sluis nu niet passeren. Zeegaande kustvaart en luxe megajachten kunnen de werven en bedrijven in het achterland niet bereiken. De totale investeringskosten voor het project bedragen, afhankelijk van de gekozen variant, 138 tot 151 miljoen euro. De Minister en de regio hadden al afgesproken dat de regio de meerkosten van het project financiert. Ook het bedrijfsleven gaat meebetalen zo is het idee.

Stap dichterbij

EVO en Fenedex ondersteunen het voorstel van de regio. Nu de Kamer de inzet van het Deltafonds onderzocht wil hebben, is realisatie weer een stap dichterbij gekomen.