Kamer zet druk op minister om files op Oost-Nederlandse wegen aan te pakken

Gisteren zijn moties aangenomen over verschillende belangrijke verbindingswegen in Oost-Nederland

20-12-2018 De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat moet aan de slag om de files op belangrijke verbindingen in Oost-Nederland aan te pakken. Dat is de boodschap die de Tweede Kamer na het debat over infrastructuur de minister meegeeft.

De Kamer liet het niet alleen bij woorden. Om de minister tot actie te bewegen nam de kamer gisteren moties aan over de A1/A30 bij Barneveld, de A1/A35 in Twente, de N50 bij Kampen, de A28 tussen Hoevelaken en Hoogeveen en de A15 (Arnhem-Tiel).

Schade door files

Op diverse verbindingen in Oost-Nederland zijn de files in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Productie- en handelsbedrijven lijden steeds meer schade door deze files. Als belangenbehartiger zetten wij ons in om bij bestuurders, regionale politici en Tweede Kamer aandacht te vragen voor de toenemende fileschade bij het bedrijfsleven. Daarbij wordt regelmatig samengewerkt met andere organisaties en regionale overheden zoals de provincies. Naast de boodschap richting de Kamer om door te gaan met belangrijke projecten zoals de A1, A15  en A28, vroegen wij onlangs in een brandbrief aandacht voor het  uitstel van de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. De minister liet eerder weten dit project door gebrek aan personeel pas over een aantal jaren te willen starten. De lobby voor de N50 heeft effect gehad.

Aandacht

Het project voor de verbreding van N50 tussen Kampen en Kampen Zuid start nu toch begin 2019. Naast de N50 vroegen wij specifiek aandacht voor de A28 tussen Zwolle en Hoogeveen. Voor dit project zijn door het Rijk nog geen middelen gereserveerd. De Kamer heeft nu een motie aangenomen die de minister oproept om een onderzoek te starten naar de problematiek op de gehele A28 tussen Hoevelaken en Hoogeveen. Wij zijn positief dat deze verbinding nu op de politieke agenda in Den Haag staat, evenals de A1/A35 (Azelo-Buren) in Twente. De lobby voor de oplossing van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld loopt al geruime tijd. Hier spraken minister en regio af om meer geld te reserveren voor de aanpak van het knelpunt, een stap richting definitieve aanpak van de problematische kruising tussen A1 en A30.