Tweede Kamer roept op tot borgen van het strategisch belang van vrachtvluchten

Leestijd 1 minuut

24-06-2020  De motie van de Kamerleden Dijkstra (VVD), Laçin (SP) en Amhaouch (CDA), die inzet op het borgen van het strategische belang van vrachtvluchten, is kamerbreed aangenomen. evofenedex pleit al langer voor het behoud van vrachtvluchten nu deze worden weggedrukt door het tekort aan slots op Schiphol. De motie verzoekt de regering om zich op Europees niveau in te spannen om het strategisch belang van vrachtvluchten te borgen door middel van het alloceren van slots binnen de Europese slotverordening. Dat de motie kamerbreed wordt gesteund laat volgens evofenedex zien dat de Tweede Kamer ook overtuigd is van het belang van vrachtvluchten voor Nederland.

Luchtvracht levert Nederland 2,7 miljard euro op en ruim 30.000 mensen verdienen hun inkomen aan luchtvracht op de luchthavens van Schiphol en Maastricht. 25% van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van Schiphol is vracht gerelateerd. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat vrachtvluchten essentieel zijn voor het snel vervoeren van urgente en medische goederen, daarmee hebben de vluchten hun economisch en maatschappelijke belang aangetoond.

Inzet op Europees niveau

De komende jaren zal de Europese slotverordening worden herzien en is er ruimte voor aanpassingen om daarmee de positie van vrachtvluchten beter te beschermen. Het toewijzen van slots kan een goed instrument zijn voor lidstaten om onderscheid te maken tussen typen vluchten. Echter, de herziening is een meerjarig traject en voldoende steun voor de Nederlandse inzet is allerminst zeker. evofenedex zal daarom ook actief op Europees niveau inzetten op een herziening die de positie van luchtvracht ten goede komt en ook op nationaal niveau blijven inzetten op maatregelen voor behoud van vrachtvluchten.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder