Kamerbrede vraag naar aanpak fileprobleem

08-11-2018  Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer willen dat er iets wordt gedaan aan het snel in omvang toenemende fileprobleem. Door inzet op meer infrastructuur, anders reizen en het spreiden van werktijden moet het filemonster bestreden worden. Meerdere partijen zien een kilometerheffing als oplossing, maar het huidig regeerakkoord biedt hier geen ruimte voor.

Dat bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voor onze leden belangrijke thema’s zoals voldoende investeren in infrastructuur, de vrachttaks en vliegbelasting kwamen uitgebreid aan de orde. Vanuit bijna alle fracties werd aandacht gevraagd voor het belang van tegengaan van files.

Vrachtvliegtuigen

Zorgwekkend is dat verschillende Kamerfracties hebben gepleit voor extra heffingen op vrachtvliegtuigen. Terwijl juist deze vluchten veel meerwaarde bieden als het gaat om onze economie en werkgelegenheid. Volgens ons kan de Kamer, als het luchtvaart gaat, beter kritisch kijken naar de wildgroei aan goedkope vakantievluchten, die bijna geen toegevoegde waarden hebben.

Vrachttaks

De vrachttaks was tevens een prominent onderwerp in het debat. Sommige fracties willen het al zo snel mogelijk invoeren terwijl andere terecht kritisch zijn. Een extra heffing op alleen vrachtwagens zal niet zorgen voor minder filedruk, evenmin voor minder uitstoot maar wel voor duurdere producten. We zijn voorstander om betalen naar gebruik voor álle weggebruikers in te voeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in dat geval de congestie behoorlijk zal afnemen. De Kamer heeft tevens opheldering gevraagd over de gebrekkige bediening van sluizen en bruggen en vroeg aandacht voor het belang van een modal shift van weg naar water. Meer vervoer over water en spoor is één van de ambities van het huidige Kabinet.

Moties

Vanavond is het vervolg van het debat en zullen de minister en staatssecretaris de Kamer beantwoorden. Kamerleden hebben dan ook de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen en moties in te dienen. Hier wordt dan volgende week over gestemd.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder