Kamercommissie voelt minister Koolmees aan de tand

“Verbetering veiligheidscultuur nodig”

29-06-2018  Verbetering van de veiligheidscultuur bij bedrijven en handhaving daarvan. Tijdens de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken heeft evofenedex aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Het is een belangrijk punt voor ons in deze tijden van arbeidsmarktkrapte in de logistiek.

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid en handhaving zou de aantoonbare veiligheidscultuur als uitgangspunt moeten worden genomen. Daarnaast wezen wij ook op de potentie van een keurmerk als Paychecked op Europees niveau.

Donderdag 28 juni spraken de bewindslieden van Sociale Zaken met de vaste Kamercommissie over arbeidsomstandigheden en handhaving. De aandacht in het debat voor het Gezondheidsraadadvies over de negatieve effecten van nachtwerk leidde onder meer tot het verzoek van kamerlid Van Kent (SP) om nachtwerk in distributiecentra te verbieden. Minister Koolmees van Sociale Zaken gaf aan dat werkgevers zich bewust moeten zijn van de risico’s en dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen om werknemers voor te lichten en preventieve maatregelen te nemen. Tegelijkertijd zei hij geen verbod voor nachtwerk in te willen voeren. evofenedex is fel tegenstander van een generiek verbod op nachtwerk in distributiecentra. wel is het mogelijk om met voldoende preventieve maatregelen de negatieve effecten van nachtwerk te verminderen.

Meer ongevallen flexwerkers

Uit onderzoek blijkt dat flexwerkers aanzienlijk meer voorkomen in de ongevalscijfers dan vaste werknemers. Minister Koolmees benadrukte dat onderzoek nog moet uitwijzen waarom dit zo is. “Veiligheidscultuur is een zaak van werkgevers en werknemers en hiertoe behoren ook de flexwerkers.” Staatssecretaris Van Ark beloofde dat in het jaarplan van de Inspectie SZW meer nadruk zal worden gelegd op de positie van flexwerkers bij de arbeidsomstandigheden van een bedrijf.

Veiligheidscultuur

Ook wij vinden dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Flexwerkers moeten bijvoorbeeld dezelfde veiligheidsinstructies krijgen als vaste werknemers en nachtwerk moet veilig zijn. Dit maakt onderdeel uit van de veiligheidscultuur. De Inspectie SZW werkt nu met pilots waarbij bedrijven verbeterplannen maken en werken aan een veiligheidscultuur binnen het bedrijf, voordat er boetes worden uitgeschreven.  De Code Gezond en Veilig Magazijn, die alle handvatten geeft voor een veilig magazijn, kan hierbij van groot nut zijn. Bovendien geldt omgekeerd dat wanneer er een incident is bij een bedrijf met een goede veiligheidscultuur, er milder wordt opgetreden in de handhaving.

Paychecked

De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) stond ook centraal in het debat. Eind 2018, begin 2019 wordt een evaluatie voorzien. evofenedex en TLN hebben met het oog op de WAS samen het initiatief genomen voor het keurmerk Paychecked. ‘Paychecked’ helpt bedrijven te kiezen voor een gecertificeerd transportbedrijf op het gebied van juiste uitbetaling van loon. Inmiddels zijn er honderden vervoerders aangesloten bij het keurmerk, dat bestaat sinds juni 2016. Tijdens het debat bleek dat de verschillende Kamerfracties sterk van mening verschillen over waar in de keten het zwaartepunt ligt qua verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verwijtbaarheid. Minister Koolmees vindt, net zoals  de vakbonden volgens de minister hebben aangegeven, dat er een preventieve werking van de WAS uitgaat en dat het een goede zaak is dat evofenedex en TLN samen  het initiatief hebben genomen voor een specifiek keurmerk.