15-04-2014  Op uitnodiging van EVO bezocht VVD-Kamerlid Barbara Visser gisteren het nieuwe distributiecentrum van V&D in Nieuwegein. De nieuwe woordvoerder verkeer werd hier geïnformeerd over de zorgen van verladers en eigen vervoerders.

Zorgen

Tijdens het bezoek werd Visser door EVO onder andere bijgepraat over de zorgen die er bij EVO-leden leven over de onrust op de transportmarkt, het vergunningsstelsel voor het beroepsgoederenvervoer, cabotage en ketenaansprakelijkheid. Daarnaast werd er stil gestaan bij de gevolgen van het alcoholslotprogramma voor beroepschauffeurs, de prijs van tachograafkaarten en de beperkende wetgeving in Europa op het gebied van maten en gewichten.

Verladerspraktijk

Operationeel directeur van V&D Theo Heemskerk vroeg in zijn presentatie aandacht voor de voor V&D belangrijke thema’s als betrouwbare rijtijden op het hoofdwegennet, venstertijden en milieunormen in binnensteden en voldoende veilige ontkoppelpunten en standplaatsen. Ook brak hij een lans voor de inzet van de ecocombi (lzv) en voor een uitbreiding van de multimodale mogelijkheden in Nederland.

Nieuwe rol

De rol van woordvoerder verkeer in de Tweede Kamer is nieuw voor Visser. Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in haar nieuwe portefeuille brengt zij daarom regelmatig werkbezoeken aan de belangrijkste spelers in het veld. Tot voor kort was Visser woordvoerder volkshuisvesting namens de VVD.