02-02-2015  De VVD-fractie heeft vandaag Kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de gebrekkige mogelijkheden van grensoverschrijdend vervoer met langere zwaardere voertuigcombinaties (lzv’s, ook wel ecocombi’s genoemd).

Gelijk speelveld

Naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad en EVO-inbreng vraagt de VVD de minister haar mening over het gebrek aan een gelijk speelveld voor lzv’s in Europa en wat zij daaraan gaat doen. De minister wordt geacht binnen drie weken antwoord te geven.

Richtlijn

Momenteel loopt in Europa nog een herziening van de richtlijn maten en gewichten. In de laatste conceptteksten ontbreekt een goede regeling voor grensoverschrijdend vervoer met lzv’s.

Goede innovatie

EVO streeft ernaar het onderwerp op de politieke agenda te houden, zowel nationaal als Europees zodat grensoverschrijdend vervoer met lzv’s in Europa alsnog en op redelijke termijn wordt gelegaliseerd. Inzet van lzv’s draagt aantoonbaar bij aan reductie van kilometers en is daarom een goede innovatie om het wegvervoer te verminderen, aldus EVO.