Zoetermeer, 10 oktober 2013

Minister aan de slag met Administratieve Lasten en Overbodige Regeldruk Top 10

Minister Henk Kamp zegt toe de regelbrij voor de logistiek en het goederenvervoer terug te dringen. Dit zei de minister van Economische Zaken tijdens een Kamerdebat over ondernemen en regeldruk. Verladersorganisatie EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, stelt dat het terugdringen van administratieve lasten en overbodige regels haar leden veel tijd en geld scheelt.

Voorafgaand aan het debat nam Kamp de ‘EVO Top 10 Administratieve Lasten en Overbodige Regels 2013’ in ontvangst uit handen van Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO. De bevoorrading van winkels in binnensteden, waar verspreid door Nederland maar liefst 1600 verschillende regels voor gelden, stond met stipt op de eerste plaats. De Top 10 is hier te downloaden.

Aanpakken

Van der Kuijl vindt het verstandig dat minister Kamp met de aanbevelingen aan de slag gaat. ‘Het kabinet wil de regeldruk in deze kabinetsperiode met 2,5 miljard euro terugdringen. Daarvan is 1,2 miljard nog niet ingevuld. Ik zie de Top 10 als een concreet handvat om dit te bewerkstelligen. De wirwar van regels bij het bevoorraden van winkels in binnensteden is alleen al goed voor twintig procent van dit bedrag, 500 miljoen euro per jaar. Tel uit je winst.’