Ook van ondernemers wordt steeds verdere verduurzaming verwacht

Leestijd: 2 minuten

13-08-2020  2030 lijkt nog ver weg, maar de eerste maatregelen zijn al voelbaar. Bedrijven moeten zich verder voorbereiden op de gevolgen van het klimaatakkoord. Hierin zijn afspraken opgenomen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent is teruggedrongen ten opzichte van 1990. En deze afspraken en doelstellingen blijven ook in deze post-coronawereld overeind staan.

Verschillende maatregelen van het klimaatakkoord worden in de komende jaren van kracht of moeten nog nader worden uitgewerkt. Sinds 1 juli 2019 is er al wel de informatieplicht energiebesparing. Deze maatregel, die al vóór het klimaatakkoord is ingesteld, houdt in  dat bedrijven verplicht zijn om de overheid te informeren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Je kunt hierbij denken aan het plaatsen van ledverlichting of aanvullende isolatie in het magazijn.

CO2-uitstoot

Op het gebied van logistiek en transport zijn er stevige afspraken gemaakt gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot. Al vanaf 2022 moeten bedrijven hun CO2-prestaties gaan registeren. Om uiteindelijk een jaarlijkse CO2-reductie van 2 procent te realiseren.  
De dieselaccijns wordt in 2021 verhoogd met 1 cent per liter en in 2023 wederom. Op dit moment is de dieselprijs relatief laag. Maar met een toenemend herstel van de economie is de verwachting dat de brandstofprijs ook weer gaat stijgen. Ook wordt de MRB-korting (motorrijtuigenbelasting) voor bestelauto’s in de komende jaren verminderd; de motorrijtuigenbelasting zal tussen 2021 en 2024 met zo’n 2 euro per maand stijgen.

Volledig emissievrij vervoer

Verreweg het meeste materieel om goederen te vervoeren rijdt op diesel. Vanaf 2030 moet het wagenpark voor een groot deel  emissievrij zijn. En per 2025 worden zero-emissiezones in verschillende binnensteden ingesteld, waardoor stedelijke distributie alleen nog maar uitstootvrij mag plaatsvinden. Ondernemers moeten zichzelf dus de vraag stellen wat ze gaan doen met hun onlangs gekochte bestelauto waarmee ze de binnenstad in willen. Gezien de ontwikkeling en productie van elektrische vrachtauto’s, is er voor Euro VI-vrachtauto’s die op 1/1/2025 niet ouder zijn dan 5 jaar (bakwagens) of 8 jaar (trekker-opleggers), een overgangsperiode tot 2030 van kracht. Ondernemers doen er daarom nu al verstandig aan bij hun investering in nieuw materieel verder te kijken dan kosten van aanschaf of de keuze voor een specifieke brandstof. Als we kijken naar de gehele levenscyclus zal duurzaam materieel steeds vaker als financieel beste optie uit de bus komen.

Stimuleringspakket

Het kabinet heeft veel overgenomen van wat er aan de klimaatakkoord-onderhandelingstafels is afgesproken met de sector. Zo wordt er werk gemaakt van rekeningrijden voor iedereen. Dat beperkt in de toekomst de economische schade van files. Daarnaast worden met de inkomsten van de vrachtwagenheffing logistieke processen nog verder geoptimaliseerd en verduurzaamd. Ook  is er voor emissieloos bevoorraden van de binnensteden een stimuleringspakket uitonderhandeld van 185 miljoen euro voor de aanschaf van zero-emissiebestelauto’s. Voor zero-emissievrachtauto’s is dat bedrag 94 miljoen euro. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor een structureel modal shift-programma, wat moet leiden tot het verplaatsen van vervoersbewegingen van de weg naar andere modaliteiten.

Webinar

Op donderdag 27 augustus organiseren we een webinar over de kansen die de verduurzamingstransitie biedt. Vanuit de praktijk geeft een lidbedrijf van evofenedex een presentatie over hoe het zich nu en in afgelopen periode steeds meer aan het ontwikkelen is naar een duurzamere organisatie. Ook zetten we de belangrijkste doelstellingen van het klimaatakkoord voor het bedrijfsleven op een rij, zodat je concreet weet wat je te wachten staat.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder