28-01-2016  Uit tien afgeronde subsidieprojecten, uitgevoerd tussen 2010 en 2014 door 36 transportbedrijven, blijkt dat er goede kansen liggen voor hybride aandrijving en aardgas als alternatieven voor motorbrandstof.

Slotema

Met name voor monofuel LNG-voertuigen is de businesscase steeds beter positief te maken. Dit is één van de conclusies in het rapport ‘Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016’. Dit rapport is opgesteld door TNO voor het programma Truck van de Toekomst en werd zojuist aangeboden aan Rink Jan Slotema bij zijn afscheid als belangenbehartiger bij EVO.

Marktrijp

In het programma zijn marktrijpe brandstofbesparende maatregelen gedemonstreerd en zijn projecten gesubsidieerd bij een brede selectie transportbedrijven. De subsidieprojecten waren gericht op het opdoen van ervaring in de praktijk met alternatieven voor diesel bij vrachtauto’s, zoals rijden op monofuel LNG en CNG, dual fuel LNG en CNG en rijden met hybride vrachtauto’s. De effectiviteit, praktische toepasbaarheid en terugverdientijd zijn geëvalueerd. Door het verspreiden van deze kennis en adviezen kunnen transportbedrijven de kansen verzilveren om CO2, brandstof en daarmee geld te besparen.

Positieve business case

Het MVO beleid van verladers en klanten en de eventuele privileges (zoals ontheffing en verruimde venstertijden) die de vervoerder verkrijgt bij inzet van duurzame voertuigen helpen om een positieve business case te realiseren. Vervoerders verwachten met de in het project opgedane kennis beter voorbereid te zijn op de toekomst, waarin steeds strengere milieueisen zullen gelden en de opmars van milieuzones in binnensteden doorzet.

Rapport downloaden

Het rapport ‘Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016’ kunt u downloaden op www.rwsleefomgeving.nl. Gisteren werd het rapport aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en EVO.

RVO.nl, Rijkswaterstaat en TNO voeren het programma ‘Truck van de Toekomst’ uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De doelstelling van het programma is het doen toenemen van het gebruik van brandstofbesparende maatregelen in de praktijk.

Het programma

Truck van de Toekomst is één van de bouwstenen in de transitie naar een duurzamere sector verkeer en vervoer. Het vrachtverkeer over de weg draagt significant bij aan de totale CO2-uitstoot. Daarom zijn kansen voor brandstofbesparing en CO2-reductie belangrijk.