18-04-2014  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu neemt deel aan een vergadering van Europese ministers van verkeer en vervoer op 7 en 8 mei in Athene. Op de agenda van deze verkeers-top staan zeevaartbeleid, cabotage en verkeersveiligheid. Voor handels- en productiebedrijven is het een belangrijke vergadering. Daarom heeft EVO de Tweede Kamer gevraagd de minister met duidelijke instructies op pad te sturen.

Concurrentie in de zeevaart

Voor verladers is het bijvoorbeeld van groot belang dat de markt voor containerlijnvaartrederijen een reguliere markt wordt. Alleen dan is een degelijke dienstverlening voor een goede prijs denkbaar. Daarom pleit EVO ervoor dat de minister de nog resterende vrijstellingen van de mededingingsregels voor dit type rederijen helpt opheffen. Ook moet de alliantievorming tussen de drie grootste Europese containerlijnvaart rederijen, CMA CGM, MSC en Maersk, wat EVO betreft zeer kritisch worden beoordeeld.

Verder vraagt EVO om werkbare en betaalbare milieu- en veiligheidsmaatregelen. Een certificeringsplicht voor het vaststellen van het gewicht van beladen containers gaat te ver vindt EVO. Wel moet Nederland in Europa pleiten voor een snelle invoering van een stikstofzone op de Noordzee.

Cabotage

EVO wil ook toe naar één markt voor het wegvervoer in Europa. Dat leidt tot een gelijk speelveld voor het Europese bedrijfsleven en efficiënter vervoer; het is dus goed voor de economie en de leefomgeving van burgers. Over een aantal jaren dreigt er weer een chauffeurstekort in Nederland, wat de noodzaak voor een ruimere markttoegang in het wegvervoer alleen maar vergroot. EVO vraagt de Tweede Kamer de minister dan ook weer aan te zetten tot actie op de top in Athene, zodat het vrij verkeer van goederen in Europa ook echt van de grond komt.

Verkeersveiligheid

Tot slot spreekt minister Schultz met haar Europese collega’s over slimme manieren om de verkeersveiligheid op de Europese wegen te verbeteren. EVO pleit er daarbij voor dat de minister ruimte houdt om in Nederland sneller ‘high-tech’- en andere verbeteringen aan het wegennet te introduceren en zich niet laat gijzelen door achterblijvers in Europa. Veilige wegen in Nederland dragen bij aan een optimale doorstroming, wat goed is voor de economie en de leefomgeving, aldus EVO.