03-10-2012  Eurocommissaris Siim Kallas (Mobiliteit) heeft bekendgemaakt dat hij plannen voor een Europees systeem van CO2-reductie in de zeescheepvaart heeft losgelaten. EVO en de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Reders (KNVR) zijn opgelucht.

Achterstand

De voorstellen van de Europese Commissie, om alleen de CO2-uitstoot door zeeschepen die varen op Europa met een vlag van een van de EU-lidstaten aan banden te leggen, vielen bij de beide organisaties slecht. Voorgestelde alternatieven, zoals een eenzijdige extra Europese belasting op scheepvaartbrandstoffen, zou Europa economisch verder op achterstand hebben gezet, aldus EVO en de KVNR. Dit leidt tot verschuiving van goederenvervoer van de zee naar de weg.

De Europese Unie is nu weer volledig aangesloten bij onderzoeken van de International Maritime Organization (IMO) naar een werkbaar mondiaal geldend instrument. Volgens EVO en de KVNR moet er op wereldschaal gewerkt worden aan CO2-reductie. Verladers, reders en scheepsbouw sector moeten daarbij ook zelf initiatief nemen.

Stappen

Belangrijke stappen in deze richting zijn al gezet. Scheepsbouwers zijn gecommitteerd aan een wereldwijd geldende ‘ship design index’, die efficiency standaarden stelt voor nieuwbouwschepen. Reders verhogen de efficiency van bestaande schepen door een ‘ship energy efficiency management plan’ op al hun schepen uit te voeren.

Tot slot doen ook verladers een duit in het zakje door met marktinstrumenten, zoals bijvoorbeeld de Clean Shipping Index, reders te stimuleren te investeren in schonere schepen. EVO en de KVNR en hun Europese zusterorganisaties zijn graag bereid om samen met de Europese Commissie het aangekondigde CO2-monitoringsysteem nader in te vullen, zodat een goed fundament wordt gelegd voor een wereldwijde aanpak.