31-08-2012  De jury van het Connekt-project ‘Varen in de keten’ heeft tien kansrijke bedrijfsinitiatieven beloond voor slimmer en vaker inzetten van de binnenvaart.

Praktische uitvoerbaarheid

Per initiatief waren bedragen tot maximaal 400.000 euro beschikbaar. De onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit de logistieke wereld keken vooral naar de praktische uitvoerbaarheid van de voorstellen, de aantoonbaarheid van het verwachte volume en of andere bedrijven de ideeën ook kunnen gebruiken.

Enkele voorbeelden:

  • Verladers en expediteurs van importfruit in het Westland stellen voor om niet om Rotterdam heen te rijden, maar om containers met een binnenvaartschip over te laten steken naar een terminal bij Hoek van Holland.
  • Een exporteur van melkpoeder kan een nabije containerterminal als tussenopslag gebruiken en dan via een lijndienst de containers naar Rotterdam vervoeren.
  • Enkele indieners willen een aardappelrestproduct via de binnenvaart naar veeboeren vervoeren in plaats van met tankauto’s door steden heen te rijden.
  • Vijf samenwerkingsverbanden van verladers en vervoerders willen elk op hun manier een slimme mix van weg, water en spoor gebruiken. Dat moet leiden tot vervoer op maat en minder lege ritten of vaartochten.

130.000 containers meer via het water

Door deze projecten gaan naar verwachting jaarlijks 130.000 containers meer via het water. Dit is 4 tot 5 procent van het totale volume van de huidige Nederlandse containerbinnenvaart. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de initiatieven met in totaal 3 miljoen euro.

Slimme mix

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: ‘Met een slimme mix van water, weg, spoor en luchtvervoer kan Nederland haar positie als internationaal logistiek knooppunt behouden, ook bij een verwachte forse groei van het containervervoer door de opening van de tweede Maasvlakte.’

In februari heeft Connekt in opdracht van Rijkswaterstaat bedrijven uitgedaagd om de binnenvaart vaker en slimmer in te zetten voor containervervoer. Onder de naam ‘Varen in de keten’ waren per initiatief bedragen tot maximaal 400.000 euro beschikbaar binnen het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).