Waar liggen leden van evofenedex wakker van?

De dynamische arbeidsmarkt belangrijk speerpunt volgens leden

26-02-2021 Begin vorig jaar vroegen we onze leden op welke vragen zij graag een antwoord willen hebben, maar ook waar zij wakker van liggen. Daaruit zijn vijf strategische speerpunten voortgekomen. In de februari-editie van evofenedex magazine vroegen wij leden van de verschillende adviesraden van onze vereniging om te reageren op stellingen die te maken hebben met deze strategische speerpunten. In dit artikel bespreken we het speerpunt ‘De dynamische arbeidsmarkt’ met Karel de Jong, voorzitter van de Raad voor Human capital en directeur Supply Chain van Jumbo Supermarkten.

Stelling: Het Nederlandse onderwijs is te ouderwets als het gaat om het opleiden voor de juiste vacatures.

Karel de Jong, Raad voor Human capital en directeur Supply Chain van Jumbo Supermarkten: “Kijkend naar de transitie die we maken richting de beroepen van de toekomst, zullen bedrijfsleven en onderwijs veel meer moeten samenwerken dan nu het geval is. De ontwikkelingen op de werkvloer gaan snel, kijk maar naar de toepassingen van diverse technologieën in handels- en productiebedrijven. Het is moeilijk voor het onderwijs om dat tempo bij te benen, daarom moeten we meer samen optrekken.

Dat kan bijvoorbeeld door meer gastcolleges te gaan geven bij de scholen, meer samen te sparren over de actualiteit van een logistieke opleiding, de praktijkbegeleiders meer te betrekken en dergelijke. Maar er is meer nodig dan dat, vandaar dat we samen met de leden van de Raad voor Human capital de volgende drie onderwerpen als prioriteit hebben gekozen in onze aanpak van het strategische speerpunt ‘dynamische arbeidsmarkt’.

Dalend aanbod

De behoefte aan gekwalificeerd logistiek personeel neemt al jaren toe, maar de komende jaren zal het aanbod dalen. Tegelijkertijd hebben we te maken met vergrijzing en een imago dat te weinig nieuwe mensen aantrekt. We zullen ons dus na de coronacrisis extra moeten inspannen om voldoende medewerkers te werven. Dan kan door het opleiden van zij-instromers, nieuwe doelgroepen te interesseren, maar ook door in te zetten op het behoud van de huidige medewerkers door talentontwikkelingsprogramma’s. Ook zal personeelsbeleid gericht op gezond en veilig werken een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Bij bedrijven neemt de behoefte aan wendbaarheid al jaren toe. Traditioneel breiden we dan de flexpool uit met flexkrachten of verhogen we de werkdruk op de interne organisatie, maar kan deze aanpak ook anders? Op welke eigentijdsere manieren kunnen we invulling geven aan die behoefte aan flexibiliteit, zodanig dat we er ook nog voor zorgen dat we het goed geregeld hebben voor de medewerkers? En welke nieuwe samenwerkingsvormen tussen uitzendbureaus en inleners zien we vanuit deze nieuwe aanpak ontstaan?

De afgelopen jaren is steeds zichtbaarder geworden dat de kwaliteit van werk en werkplezier essentieel zijn voor het aantrekken en behouden van werknemers. Alleen een goede naam of gezellige werksfeer zijn niet genoeg om talent aan te trekken en te behouden. Zingeving, autonomie en persoonlijke doelstellingen zijn factoren die centraal zijn komen te staan. Niet de kostprijs van werk, maar de waarde van werk is waar het om draait. Als onze medewerkers ons kapitaal zijn, hoe zorgen we er dan voor dat dit kapitaal zodanig duurzaam wordt ingezet dat medewerkers hun werk met plezier kunnen blijven uitvoeren?”

Dit artikel is ook gepubliceerd in evofenedex magazine van februari. Daarin komen ook de overige vier strategische speerpunten aan de orde: duurzame transformatie, handel en logistiek, ondernemende steden en data en digitalisering.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder