09-10-2012  EVO houdt op 8 november een opfrisbijeenkomst voor declaranten. Alle actuele kennis op het gebied van internationale handel komt hier aan de orde. Deskundigen gaan uitgebreid in op onder andere de ontwikkelingen in de douaneaangiftesystemen en de Letter of Credit.

Andere aangiftesystemen

De ontwikkelingen in de douaneaangiftesystemen volgen elkaar in rap tempo op. Oude aangiftesystemen zijn daardoor vaak aangepast en bijgesteld. Nu is echter het punt bereikt dat ze moeten worden vervangen. Met de komst van het het gemoderniseerde CDW, Modern Customs Code (MCC) is het ook noodzakelijk dat de douane beschikt over een toekomstbestendige geautomatiseerde ondersteuning voor de aangifteprocessen. Het nieuwe AGS (aangiftesysteem) vervangt onder andere de systemen Sagitta Invoer (DSI) en Sagitta Uitvoer (DSU).

Verantwoordelijkheden douane en aangever

De invoering van AGS gaat fasegewijs. De eerste fase was de aangifteopslag in douane-entrepot B en douane-entrepot C (zonder domproc). Deze fase is redelijk geruisloos verlopen, mede doordat het geen grote aantallen betrof. Inmiddels loopt fase 2, waarin DSI wordt vervangen. De verwachting is dat dit een lastiger fase is. Het gaat namelijk om een groot aantal aangiften en bovendien zijn verantwoordelijkheden van douane en aangever verschoven. De aangever moet zelf termijnen bewaken en aanvullende gegevens aanleveren, terwijl de douane juist minder administratieve handelingen hoeft te verrichten. Voor het bedrijfsleven brengt dit meer verantwoordelijkheden met zich mee, evenals wijzigingen in de (administratieve) organisatie.

Letter of Credit

De Letter of Credit (L/C) is een instrument om zowel de koper als verkoper zo veel mogelijk zekerheid te bieden over het geleverde en de betaling ervan. Het is een procedure met veel formaliteiten, die niet altijd klantvriendelijk is en die voor koper en verkoper ook een duur betalingsinstrument is. Op de opfrisbijeenkomst Declarant komen de voor- en nadelen en de valkuilen van L/C uitgebreid aan bod.