21-06-2017  Bedrijven waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zijn volgens de wet verplicht hun personeel op te leiden in de juiste omgang met deze producten. “Maar dit geldt alleen voor de medewerkers die daadwerkelijk in contact komen met gevaarlijke stoffen”, verduidelijkt Marjolein Berends, projectmanager innovatie bij evofenedex. “Toch kregen wij signalen vanuit bedrijven dat zij het verstandig achten om ook het andere personeel de basiskennis bij te brengen over gevaarlijke stoffen. Voor iemand op de expeditie of bij de administratie kan het ook nuttig zijn om te weten waar al die etiketten voor dienen. Hoe meer mensen in het bedrijf weten waarmee rekening moet worden gehouden, hoe veiliger.”

Laagdrempelig

De praktijk wijst uit dat bedrijven niet direct de capaciteit beschikbaar hebben om dit soort informatie toegankelijk te maken voor alle medewerkers. “Maar er wordt wel waarde aan gehecht om deze kennis bij iedereen in het bedrijf tussen de oren te krijgen. Daarom heeft evofenedex de Training Gevaarlijke Stoffen Online ontwikkeld, met als doel laagdrempelig en tegen lage kosten werknemers de basiskennis van gevaarlijke stoffen bij te brengen”, legt Berends uit.

ADR 1.3

De online training zorgt er niet voor dat medewerkers aan de verplichte wet- en regelgeving voldoen, zoals de opleidingsverplichtingen uit het ADR. Berends besluit: “De online training brengt echt de basisbeginselen over. En deze training kan ook handig zijn als voorbereiding voor de medewerkers die uiteindelijk de verplichte opleiding ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ willen volgen. Dan is deze basiskennis al paraat en dat scheelt weer tijd op de dag zelf. Die tijd kan dan weer worden ingezet om in te gaan op de manieren die er zijn om werknemers specifiek in hun bedrijfsomgeving veilig te laten werken”.

Bekijk de online Training gevaarlijke stoffen