28-11-2011  Afgelopen vrijdag verzorgde de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in Utrecht haar jaarlijkse Voorlichtingsdag. Thema was dit keer ‘Is de veiligheid van vandaag goed genoeg voor morgen?’

Toonaangevende sprekers spraken de aanwezigen bij over actuele onderwerpen, zoals ketenverantwoordelijkheid, kennisdeling en risicocommunicatie.

Ketenverantwoordelijkheid

Jos Verlinden, directeur transport en logistiek bij de Europese koepel van chemische brancheverenigingen (Cefic) ging in op het belang van ketenveiligheid en het Safety & quality assessment system (SQAS) dat Cefic heeft ontwikkeld. Dit systeem helpt de chemische industrie bij het beoordelen van logistieke dienstverleners op veiligheid en kwaliteit.

Kennisdeling

Voor het vergroten van de integrale ketenveiligheid is kennisdeling tussen ketenpartners essentieel. Informatie over producten, hun kenmerken en eigenschappen en de manier waarop ze moeten worden behandeld, is hierbij van belang. Evenals een goede verdeling van de verantwoordelijkheden. Met dit doel voor ogen heeft CTGG-lid Deltalinqs de Deltalinqs University opgezet. Door dit kennisnetwerk kunnen industriële bedrijven praktische ervaringen en kennis uitwisselen om van elkaar te leren.

Risicocommunicatie

Professor Ira Helsloot van de Radboud Universiteit Nijmegen ging in op het nut en de noodzaak van risicocommunicatie. Hoewel Nederlandse bedrijven niet wettelijk verplicht zijn te communiceren over risico’s, is het volgens hem zeker verstandig dit wel te doen. Als burgers het gevoel krijgen dat er iets wordt verzwegen, slaan de bezorgdheid en onrust snel toe.