26-04-2017  Een asbestsanering in 1230 studentenkamers, werken met big data in de supermarktlogistiek en een vaccin tegen ebola bij een temperatuur van min 60 graden Celsius vervoeren naar Sierra Leone. Aansprekende voorbeelden van succesvolle samenwerkingen in de logistiek. Deze projecten doen allemaal mee met de Keten Award 2017. In deze reeks vertellen zij hun succesverhaal.

Alle mogelijke relevante informatie met elkaar delen en daarbij allemaal dezelfde taal spreken. Dat is in het kort gezegd het Beter Benutten-project Supermarktlogistiek, waarin Ahold Delhaize ketenpartners - vervoerders en IT-provider Simacan - de handen ineen hebben geslagen met de overheid. Om de distributie bij Ahold Delhaize zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn de transportmanagementsystemen van de vervoerders van het supermarktconcern gekoppeld aan de planning van Ahold Delhaize. Dit zorgt ervoor dat iedereen zicht heeft op onder meer de planning van Ahold Delhaize, de locatie van alle vrachtauto’s die in opdracht van Ahold Delhaize rijden, het type vrachtauto’s, actuele verkeersinformatie en actuele weersinformatie.

Compleet beeld

“Handig”, zegt Meije Smink, Manager Operations bij Dasko Koel- en Vriestransporten, een van de vervoerders van Ahold. “Als vervoerder wil je de juiste informatie, op de juiste tijd en op de juiste plaats. Door dit opendatamodel van gedeeld transport en logistieke data krijg je via bijvoorbeeld een control tower een compleet beeld van de situatie en weet je precies op welke tijd een vracht wordt afgeleverd. Door continu relevante informatie uit te wisselen, ontstaat een netwerk van informatie-uitwisseling en verrijking.”

Standaardisering

In het Beter Benutten-project krijgt deze data-uitwisselingsamenwerking een nieuwe dimensie, omdat nu ook de overheid hierin participeert. De bedoeling is namelijk dat planners straks ook direct inzage krijgen in allerlei relevante overheidsdata, zoals locaties van laad- en losplaatsen, milieuzones, venstertijden en gewenste en ongewenste routes voor vrachtverkeer. Volgens Edwin Papjes, secretaris van het Beter Benutten-project, wordt hiermee een behoefte ingevuld. “De overheid is hierin ingestapt omdat wij zien dat de logistieke sector behoefte heeft aan dit soort publieke data. Wij hebben er belang bij om dit soort informatie op één plaats te presenteren.”

Taal

In de samenwerking wordt een zogenoemd OpenTripModel gebruikt. Daarbij is data delen het doel, maar er wordt ook gestreefd naar een brede standaardisering door middel van taal, legt Felix Faassen van Simacan, de ontwikkelaar en initiatiefnemer van het model, uit. “Het is een licentievrij, lichtgewicht en makkelijk te gebruiken data-model en berichtenstandaard voor de webbased uitwisseling van realtime logistieke en verkeerskundige data door verladers, vervoerders, serviceproviders, autofabrikanten en overheden. Op basis van dit model kunnen nieuwe applicaties en diensten met verschillende doeleinden worden ontwikkeld.”

Bij het uitwisselen van informatie is het belangrijk dat je allemaal dezelfde taal spreekt, dezelfde uitdrukkingen gebruikt voor situaties, benadrukt Faassen. “Als iedereen zich aan standaardbeschrijvingen houdt, kunnen datasystemen in de logistieke keten gemakkelijker op elkaar aansluiten. Digitaal praten met elkaar wordt dan een stuk makkelijker.” 

Interpretatie

De ontwikkelingen van één soort taal is dan ook een streven naar de toekomst, legt Papjes uit. “Momenteel beschrijven wij met behulp van het OpenTripModel informatie over venstertijden van vier steden. Met het model kunnen deze ook weer worden gekoppeld aan bijvoorbeeld werkzaamheden of informatie over bepaalde evenementen die invloed hebben op het verkeer. Dit project kun je zien als een 1.0, dat wij uiteindelijk willen opschalen binnen heel Nederland, waarbij we allemaal dezelfde taal spreken als het gaat om de data.” 
Gert Jan Neef, van transportbedrijf Peter Appel Transport, ook een vervoerder van Ahold, vult aan: “Zodat iedereen begrippen als tijdigheid en venstertijden hetzelfde interpreteert.”

Volgens Janneke Nijsing, Consultant Transport bij Ahold Delhaize Transport & Inbound logistics, levert de samenwerking veel op. “De distributiestromen in steden worden verbeterd, bijvoorbeeld doordat chauffeurs op de hoogte kunnen worden gesteld van ongewenste routes. De juiste informatie kan ervoor zorgen dat vrachtauto’s efficiënter rijden, wat goed is voor het milieu. Daarnaast is het belangrijk dat deze samenwerking ervoor zorgt dat de chauffeurs het werken makkelijker wordt gemaakt.”

Om de ontwikkeling van het OpenTripModel te versnellen en het gebruik te bevorderen, komen de specificaties medio april vrij beschikbaar voor iedereen op www.opentripmodel.org.

Aanmelden SCM Summit

De deelnemers mogen hun ketensamenwerking op 17 mei op Nyenrode Business Universiteit toelichten in een presentatie. De drie beste projecten mogen hun presentatie in verkorte vorm nog eens doen op 7 juni tijdens het SCM Summit, waar ook de winnaar wordt aangewezen. Meer informatie over het SCM Summit 2017.