16-10-2014  Om in het dynamische ondernemingsklimaat concurrerend te blijven, wordt er binnen de toeleveringsketen (de supply chain, kortweg SC) steeds meer gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking.

Ondanks dat uit de theoretische modellen steeds weer blijkt dat ketensamenwerking zeer succesvol kan zijn, is de positieve invloed op de prestaties en het concurrentievermogen van een bedrijf nog altijd onderwerp van discussie. Daarom is er verder onderzoek nodig om de praktische waarde van ketensamenwerking in kaart te brengen. Doe mee met het onderzoek van Nyenrode. Het invullen van de enquête duurt ongeveer twintig minuten.

Start het onderzoek