20-01-2017  Verladers moeten er bij het inzetten van een vervoerder op letten dat de vervoerder zich houdt aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Want mocht achteraf blijken dat de vervoerder zich niet aan deze wet heeft gehouden, dan kan de verlader ook aansprakelijk worden gesteld. Hoe kan een verlader dit risico beperken en weet hij zeker dat een vervoerder zijn zaken op orde heeft?

Paychecked in Transport

Hiervoor is het Paychecked in Transport Keurmerk onlangs gelanceerd door evofenedex en TLN. Door dit keurmerk kan een opdrachtgever direct zien of een vervoerder voldoet aan de eisen die gesteld worden in de WAS. Een vervoerder kan dus snel zaken doen met een keurmerkhouder.

Zekerheid

Om voor het Paychecked in Transport Keurmerk in aanmerking te komen, krijgt de vervoerder een zogeheten audit. Dit onderzoek maakt duidelijk of een vervoerder zich daadwerkelijk aan de WAS houdt. De vervoerder wordt dan gecontroleerd aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de PayChecked normenset. De normenset is een vertaling van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Inspectie

Eénmaal per twee jaar wordt de keurmerkhouder gecontroleerd door de inspectie instelling CROP certificering. Dat is een van de vier inspectie-instellingen die het keurmerk mogen toetsen. Tijdens de audit worden onderwerpen zoals contracten, loonadministratie en naleving cao, klachtenprocedures en eisen aan de identificatie van de onderneming nauwkeurig onder de loep genomen.

Op 31 januari en 7 februari 2017, tijdens de Bijeenkomst Ketenaansprakelijkheid in de praktijk, geeft CROP certificering de aanwezigen een beeld van hoe de uitvoering van de PayChecked audits bij de vervoerder plaats vinden. Tevens worden dan de eerste ervaringen uitgewisseld.