27 juni 2013

‘Ambities en uitgangspunten Ruit Eindhoven passen binnen budget’

Het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door verladersorganisatie EVO, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en Transport en Logistiek Nederland (TLN), is tevreden met de voorlopige keuze voor de Ruit Eindhoven. Alle betrokken gemeenten erkennen nu de positieve effecten van ‘de Ruit’ voor de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid van de regio.

Het zogenoemde voorlopige voorkeursalternatief van de Stuurgroep Brainport Oost voor de Ruit Eindhoven, kwam unaniem tot stand.

Eindhoven

In de regio wordt al ruim veertig jaar gesproken over de oostelijke ontsluiting van Eindhoven. Geleidelijk verschoof de discussie over een verkeersprobleem in Oost-Eindhoven naar een verbetering van de bereikbaarheid van de gehele Brainport-Oost – een gebied met een combinatie van steden en dorpen in Noord-Brabant. Een oplossing moest positief bijdragen aan zowel het vestigings- als leefklimaat van de regio.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven wacht met smart op de openstelling van de nieuwe en verbrede wegen – vermoedelijk in 2020. Volgens EVO, BZW en TLN is het voorkeursalternatief voor de Ruit Eindhoven een grote stap in de goede richting.