31-03-2015  Vanaf 1 januari gelden de nieuwe ADR-regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Echter, er geldt een overgangstermijn tot en met 30-07-2015. Vanuit het veld hoort EVO momenteel geluiden van leden die een inspectie in het vooruitzicht hebben. Bij deze leden ontbreekt veelal de zekerheid of zij de bedrijfsvoering al voldoende op orde hebben.

Onderzoek

Op basis van deze geluiden wil EVO graag weten tegen welke knelpunten bedrijven mogelijk aanlopen in de implementatie van de ADR-regelgeving.  In een kort online  onderzoek worden bedrijven bevraagd over de omgang met gevaarlijke stoffen en de ADR-regelgeving. Dit onderzoek gaat in op de hoofdvraag: Zou het  bedrijf een ADR-inspectie door de inspectiediensten doorstaan? Op basis van deze gegevens wil EVO de belangenbehartiging en  dienstverlening verder optimaliseren.

Deelnemen aan het onderzoek