03-03-2015  Hoewel professionals zich vaak vooral focussen op efficiencyverbeteringen en kostenreductie, gaat dit voorbij aan het werkelijke doel van een organisatie.

Dit stelt Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan Nyenrode, in het EVO Logistiek Jaarboek 2015.

Waardecreatie

Anno 2015 ziet de logistiek de intrede van innovaties van 3D-printing tot zelfrijdende vrachtauto's. Tegelijkertijd gelden de klassieke logistieke wetten ook anno 2015 volgens Van der Veen des te meer. Van der Veen beargumenteert in het jaarboek hoe klantwaarde, samen met aandeelhouders- en leverancierswaarde, zorgt voor ‘waardecreatie’.

Klant

Een eerste stap naar waardecreatie is volgens Van der Veen een diepgaand inzicht in het begrip klantwaarde – zoals de mate waarin de klant van het product profiteert (de voordelen), de offers (geldbedrag) die hij ervoor moet brengen en het tijdsperspectief (voor, tijdens en na het sluiten van de koop).

Aandeelhouders

Vervolgens volgt de aandeelhouderswaarde van het bedrijf. ‘Betrokken aandeelhouders zijn doorgaans bereid om meer geld, tijd en aandacht te besteden aan het goed laten functioneren van de organisatie. Ook zorgen ze voor een effectievere inzet van de hulpbronnen en maken ze noodzakelijke investeringen beter mogelijk’, aldus Van der Veen.

Leveranciers

Tot slot is er de waarde van de leveranciers. ‘Door een sterke band op te bouwen met toeleveranciers kan het bedrijf toegang verwerven tot aanvullende kennisbronnen. Samenwerking met leveranciers kan leiden tot betere producten, betere leveringen en innovaties.’ De conclusie van Van der Veen is duidelijk: logistiek en supply chain-professionals moeten zich meer bezighouden met klantwaarde dan met efficiency.

Jaarboek

Het hele artikel van Jack van der Veen, maar ook andere visies op de toekomst van de logistiek, leest u in het EVO Logistiek Jaarboek 2015. EVO presenteert het jaarboek op 5 maart, tijdens het Logistiek Manager van het Jaar-congres in Utrecht.

Het jaarboek is gratis te bestellen