12-06-2013  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaf op 29 mei een bevestigend antwoord op de vraag of een parkeerplaats valt onder de definitie van ‘weg’ in de Wegenwet. Gevolg: een particuliere eigenaar mag zijn parkeerplaats niet afsluiten met een klappaaltje.

Belemmering van de openbaarheid

In deze zaak was een vastgoedonderneming eigenaar van een parkeerplaats in Breda die voorheen deel uitmaakte van een groter parkeerterrein. De vastgoedonderneming besloot de parkeerplaats af te sluiten met een klappaaltje. Het college van Burgemeester en Wethouders van Breda vond echter dat de parkeerplaats onderdeel was van de openbare weg en dat het klappaaltje een belemmering van de openbaarheid vormde. Het college heeft de verplichting om de openbaarheid van wegen te handhaven.

Openbare weg

Het college besloot een last onder dwangsom op te leggen, waartegen de vastgoedonderneming in bezwaar ging. Volgens het college was de parkeerplaats een weg in de zin van de Wegenwet omdat deze integraal onderdeel is van de doorgaande openbare weg. Bovendien was de parkeerplaats al sinds 1970 vrij toegankelijk voor het verkeer, waardoor er volgens de Wegenverkeerswet sprake is van een ‘openbare weg’. En de eigenaar van een openbare weg moet in principe alle verkeer dulden, ook als particuliere eigenaar.

Algemene verkeersfunctie

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de parkeerplaats vóór de afsluiting voor iedereen toegankelijk was en gelegenheid bood om te parkeren. Parkeren is onderdeel van de afwikkeling van het verkeer. Daarom vervulde de parkeerplaats als onderdeel van de weg een algemene verkeersfunctie. Om die reden moet volgens de afdeling een parkeerplaats worden aangemerkt als weg in de zin van de Wegenwet en mag het college handhavend optreden.

Afsluiten

Uit deze uitspraak blijkt dat openbare parkeerplaatsen bescherming genieten op grond van de Wegenwet. Dat geldt overigens niet alleen voor parkeerplaatsen die direct aan de rijbaan liggen, maar ook die daarvan zijn afgescheiden. Het eigenhandig afsluiten van zulke parkeervoorzieningen die particulier eigendom zijn, kan in de praktijk dus problemen opleveren.

Advies

Leden van EVO die op dit gebied problemen ondervinden of voorzien, kunnen gratis juridisch advies of bijstand vragen bij EVO-Bedrijfsjuristen, telefoon 079 3467 350, e-mail bedrijfsjuristen@evo.nl.