10-12-2013  Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin is onder meer de loonkostensubsidie verder uitgewerkt, een tegemoetkoming in de loonkosten van arbeidsgehandicapte werknemers. Het is de bedoeling dat de Kamer het wetsvoorstel in het voorjaar van 2014 behandelt.

Extra banen

Het doel van de Participatiewet is om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord al afgesproken om extra banen te creëren voor deze groep. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij straks een loonkostensubsidie aanvragen.

Loonwaarde

De loonkostensubsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van een arbeidsgehandicapte. Een werkgever ontvangt een aanvulling op de loonwaarde van de werknemer tot aan het wettelijk minimumloon. De subsidie bedraagt niet meer dan 70 procent van het minimumloon. Als een werkgever meer betaalt dan het wettelijk minimumloon, komt het gedeelte boven het minimumloon voor zijn eigen rekening. De gemeenten bepalen de loonwaarde van een werknemer.

Arbeidsvermogen

De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd voor mensen die een arbeidsbeperking hebben maar nog wel arbeidsvermogen. In de praktijk betekent dit dat iemand niet in staat is om 100 procent van het wettelijk minimumloon te verdienen. Een werkgever die voor een werknemer de loonkostensubsidie aanvraagt, kan niet daarnaast nog gebruikmaken van andere instrumenten, zoals een mobiliteitsbonus, werkplekaanpassingen, proefplaatsingen of de no-riskpolis. Er geldt geen maximale duur voor de loonkostensubsidie.