Klimaat en onderhoud vragen ander gebruik nationaal logistiek systeem

‘Rijksoverheid en bedrijfsleven werken in snelkookpan aan efficiënter en schoner goederenvervoer’

11-03-2020  Ondernemers en managers van handels-, productie en logistieke bedrijven doen er goed aan steeds bewuster na te denken over de aanvoer en bezorging van hun goederen. De noodzakelijke reductie van CO2/NOX in het goederenvervoer en de afname van beschikbare wegcapaciteit vragen om een ander gebruik van het hele logistieke systeem. Op een recente bijeenkomst zijn oplossingsrichtingen en voorbeeldprojecten geïnitieerd.

Om een aanzet te geven tot dit andere gebruik kwamen op 9 en 10 maart in Bergambacht zo’n 45 organisaties bij elkaar uit de wereld van vervoerders, handels- en productiebedrijven, terminals/havenbedrijven, koepel- en belangenorganisaties én overheden. Op het ‘menu’ stond het forceren van een doorbraak in de zogenaamde ‘modal shift’ van containervervoer over de weg naar het water op de corridors Oost (Rotterdam-Duisburg) en Zuidoost (Rotterdam-Venlo). Dit door middel van het initiëren van concrete toepassingsprojecten.

evofenedex-voorzitter Steven Lak neemt de resultaten van de 24 uurs-modal-shiftsessie in ontvangst.
evofenedex-voorzitter Steven Lak neemt de resultaten van de 24 uurs-modal-shiftsessie in ontvangst.

 

Gezamenlijke ambitie

Initiatiefnemers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat samen met partners Logistieke Alliantie*, Connekt Lean & Green en Topsector Logistiek. De gezamenlijke ambitie is om in de komende periode (tot 2025) vanuit concrete toepassingen dagelijks 2000 containers van weg naar binnenvaart over te hevelen.

Oplossingen

Er zijn drie oplossingsrichtingen denkbaar:

 • bundelen van alle vervoersbewegingen (‘varen in driehoekjes’):
  • aan- en afvoer lege en beladen containers bij handels- en productiebedrijven met locaties dicht bij overslagterminals.
  • voor handels- en productiebedrijven onderling in corridor/regio waar een sterke mismatch bestaat tussen vraag naar en aanbod van containers (leeg en beladen).
  • stimuleren van regionale samenwerkingsverbanden in het achterland.
 • opzetten van frequente binnenvaartlijndiensten:
 • hogere frequentie en grotere variëteit van capaciteit voor zowel lege als beladen containers.
 • primaire stakeholders zijn de overslagterminal, reders en binnenvaartschippers.
 • lege containers van de weg/uit de spits halen: versterken depotfunctie van overslagterminals.

Projecten

Twee voorbeelden van voorgenomen projecten zijn de volgende:

 1. Casus ‘frites express’ (Kloosterboek-McCain)

Huidige situatie: McCain produceert frites in Lewedorp (Zeeland). Het centraal warehouse Noord-Europa (vrieshuis) wordt door Kloosterboer geopereerd in Lelystad (4500 ritten per truck/jaar, route: Zeeland-Lelystad). Daarnaast jaarlijks 2500 ritten vanuit Rotterdam naar Lelystad om de containers te laden. De verwachting is dat er later op deze corridor ook nog andere producten in containers vervoerd gaan worden die ook geplugd moeten worden (uien/zuivel). Dit zullen op jaarbasis zo’n 4000 containers zijn – die momenteel over de weg gaan.

Nieuwe situatie: het idee is reefercontainers te gebruiken voor transitie ‘frites express’-transport, route: Lewedorp (Zeeland)-Lelystad. Vanuit Vlissingen vaart een barge (met plugs) met de ‘frites express’-containers (in samenwerking met Honkoop Barging) naar Lelystad. Vervolgens gaan de volle exportcontainers vanuit Lelystad weer naar Rotterdam. Twee barges doen de lijndienst. Betrokken partijen: Kloosterboer, McCain, verladers uien en aardappelen, containereigenaar, Honkoop Barging (rederij), terminal Alblasserdam (CTU, BCTN), wegbeheerders RWS en de provincies Zeeland en Zuid-Holland (verminderd weggebruik). Het gaat om minstens 20.000 ritten van 250 km = 5 miljoen km, 10 ton per rit, 0,064kg/ton.km = 3200 ton CO2-besparing (bedragen per jaar).

 1. Casus Heineken-CCT

Huidige situatie: Heineken laat zijn containers gevuld met bier nu van de brouwerij in Zoeterwoude via het Alpherium naar Rotterdam varen. Zeven kleine schepen/dag van 100 TEU, 1000 afvaarten per jaar. Lege containers worden vanuit Rotterdam naar het Alpherium teruggevaren. Nieuwe bierflessen worden per vrachtwagen van Moerdijk (glasfabriek) naar de brouwerij in Zoeterwoude vervoerd. Probleem van CCT Moerdijk, als onderdeel van de West-Brabant Corridor (WBC), is dat er veel lege containers terug naar Rotterdam moeten: er gaan 200.000/jaar vol van Rotterdam naar CCT en 150.000 leeg terug (de resterende 50.000 containers gaan naar Duitsland). Terugbrengen van de lege containers maakt het onrendabel voor de barge.

Nieuwe situatie: het idee is om alle lege containers van WBC (= terminals Oosterhout, Tilburg en Moerdijk | 50.000/jaar) van Moerdijk naar het Alpherium te varen. Dit elimineert retourstroom (over de weg) van lege containers naar Rotterdam. Dat scheelt jaarlijks 100.000 ritten over de weg. Er wordt als het ware een driehoekje gemaakt: volle Heineken-containers van het Alpherium naar Moerdijk, volle containers van Rotterdam naar Moerdijk, lege containers van Moerdijk naar Heineken, die daar weer gevuld worden, etcetera. Dit voorkomt ook vervoer van lege containers van Rotterdam terug naar Heineken.

De Logistieke Alliantie bestaat uit: evofenedex, VNO-NCW, TLN, MKB-Nederland, KVNR, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV goederenvervoer, VRC, Deltalinqs, ORAM, CBRB, BLN-Schuttevaer, ProRail, ACN, Waterbouwers Nederland, Bouwend Nederland en NVB.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder