Klimaatakkoord trekt lijn verduurzaming logistiek door

Investeren in schoon vervoer en slimme logistieke oplossingen om CO2-reductie te halen.

10-07-2018  Het klimaatakkoord dat vandaag is gepresenteerd biedt afdoende aanknopingspunten om transport in Nederland versneld te helpen verduurzamen. Het akkoord geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn met het verduurzamen van de logistieke ketens.

Zo worden in het klimaatakkoord bestaande plannen om de bevoorrading van winkels en bedrijven in binnensteden emissieloos te maken, omarmd. Ook projecten die bedrijven helpen met het slimmer inzetten van schonere transportmiddelen hebben ook een plek gekregen in het akkoord.

Slimmer organiseren

“We kunnen vooralsnog prima leven met dit akkoord”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl. “We hebben steeds ingezet op werkbare en betaalbare oplossingen om zo bij te dragen aan de reductie van 7,3 miljoen ton CO2 waar het hele mobiliteitsveld zich voor gesteld ziet. Onze leden, handels- service- en productiebedrijven, willen constructief aan deze doelstelling bijdragen. Dat doen zij door zich te committeren door de aan- en afvoer van goederen nog slimmer te gaan organiseren. Zij gaan investeren in schonere eigen vrachtvoertuigen en dat wordt ondersteund met een door evofenedex bepleit masterplan e-bestelauto. Kortom, we zitten op de goede weg.”

Het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord bestaat uit een reeks door het maatschappelijk middenveld aangedragen voorstellen. Deze worden in de zomer door het Planbureau voor de Leefomgeving doorgerekend op resultaat. Als alles volgens planning verloopt volgt in de tweede helft van dit jaar de uitwerking tot concrete maatregelen, zodat de uitvoering van het klimaatakkoord in 2019 kan starten.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder