17-07-2013  De hoeveelheid CO2 in de lucht is de afgelopen 150 jaar met bijna 40 procent toegenomen. In Nederland is het goederenvervoer verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle CO2-emmissies.

Vervuilend

Met name vliegtuigtransport is erg vervuilend. De CO2-uitstoot per kilometer voor een vrachtvliegtuig ligt drie keer hoger dan voor een truck en vijftien keer hoger dan een zeeschip.

Voor bedrijven die veel vracht door de lucht vervoeren, is er een mogelijkheid om het transport te verduurzamen. Dat kan door vaker te kiezen voor andere modaliteiten of het volume van de zending te verkleinen.

Compenseren

Als dat allemaal niet mogelijk is, bestaat ook de mogelijkheid om te compenseren. Compenseren houdt in dat ondernemers investeren in duurzame energieprojecten elders in de wereld. De eigen CO2-uitstoot wordt tenietgedaan, omdat er elders in de wereld minder CO2 in de atmosfeer terecht komt.

Climate Neutral Group biedt ondernemers de mogelijkheid om hun transport op die manier te verduurzamen. Ondernemers kunnen zogeheten Gold Standard VER credits kopen. Eén credit is een aantoonbaar vermeden ton uitstoot van broeikasgassen.

Klimaatneutraal

Expediteurs kunnen in kaart brengen hoe een transport klimaatneutraal gemaakt kan worden en hoeveel dat kost. Expediteur Copex heeft een compensatiecalculator die per vracht de uitstoot bepaalt.

Climate Neutral Group kan expediteurs helpen bij het integreren van gecompenseerd vrachtvervoer in hun dienstverlening. Climate Neutral Group is een social-venture met het doel om te komen tot een 100 procent klimaatneutrale wereld.

Kennisoverdracht

Door verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatimpact van hun zendingen, dragen ondernemers bij aan een beter milieu. Via de projecten van Climate Neutral Group dragen ze ook bij aan de ontwikkeling van minder ontwikkelde landen op het gebied van werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en locale milieuverbeteringen.

EVO steunt de doelstellingen van Climate Neutral Group.

Meer informatie over Climate Neutral Group