27-10-2016  Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met 17,6 megaton terug te dringen. Dit gebeurde gisteren op de Nationale Klimaattop 2016 in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Er waren meer dan 1700 deelnemers.

Energie-akkoord

Het kabinet geeft uitvoering aan het klimaatakkoord van Parijs (2015) met Europese maatregelen en afspraken, maar ook met het SER Energieakkoord, waarmee het kabinet samen met alle partners inzet op meer hernieuwbare energie en energiebesparing. EVO heeft zich gecommitteerd aan de afspraken in het Energie-akkoord. Dat leden dit ook in de praktijk realiseren, werd in beeld gebracht tijdens het plenaire gedeelte met video’s van Heineken en VDL.

Truck platooning

EVO was op diverse onderdelen actief tijdens de Klimaattop en bracht de ideeën en projecten op het gebied van duurzame logistiek voor het voetlicht. Het meest in het oog springende onderdeel was de intentieverklaring van EVO-voorzitter Steven Lak, Arthur van Dijk (TLN), Steven van Eijck (RAI Vereniging) en Dirk-Jan de Bruijn (Rijkswaterstaat) om samen te werken aan de integratie van truck platooning in de logistieke processen van verladers en vervoerders.

Doelstellingen

Door de ondertekening, waarbij premier Rutte en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en milieu aanwezig waren, is benadrukt dat truck platooning in belangrijke mate bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van doorstroming, duurzaamheid (lager brandstofgebruik, minder CO2-uitstoot) en veiligheid.

Opschaling duurzaam goederenvervoer

Jeroen de Veth nam namens EVO deel aan de sessie over de opschaling van duurzaam goederenvervoer. In deze sessie stond centraal hoe Nederland de stap kan maken van (kleinschalige) pilots binnen bijvoorbeeld Greendeal Zes en Beter Benutten naar grootschalige marktintroductie van nieuwe, duurzame vormen van logistiek.