09-06-2016  Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in 2015. Bij 96% van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet de vereiste opleiding. Ongeveer 75% van de instellingen voldeden niet aan de voorwaarden voor het vervoer van verontreinigd instrumentarium. En ruim 60% gebruikte geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij vloeibaar afval. De ILT heeft het volledige overzicht van de inspectieresultaten op 30 mei 2016 gepubliceerd.

Nieuwe inspecties

De inspectie zal in de tweede helft van 2016 in deze branche nogmaals controles uitvoeren bij een selectie van klinieken en ZBC`s. Bij overtredingen kan de inspectie direct strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk optreden, zoals te lezen is op www.ilent.nl.

Naar aanleiding van deze berichtgeving is EVO gestart met een actie om haar diensten op het vlak van advies en opleidingen onder de aandacht bij de doelgroep te brengen. Deze variëren van op maat gemaakt werkinstructies in het omgaan met gevaarlijke stoffen, tot de diensten van de EVO-veiligheidadviseur. Bedrijven met vragen rondom deze materie kunnen contact opnemen met EVO-adviseurs via 079 3466 990. Nederland heeft rond de 600 klinieken en behandelcentra.