20-04-2016  KLM Cargo heeft de zogeheten IATA CEIV Pharma-certificering ontvangen als een integraal onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het wereldwijde pharma-netwerk. Dit certificaat - voluit IATA Centre of Excellence for Independent Validators’ Pharma - geldt als een garantie voor de farmaceutische bedrijven dat hun producten op de veiligst mogelijke manier worden vervoerd.

Innovatie

KLM zegt de toekenning van het certificaat te beschouwen als een erkenning van de voortdurende focus op innovatie en verbetering van de processen en faciliteiten in haar wereldwijde pharma-netwerk.

Risicoanalyse

Nu de huboperatie in Amsterdam en KLM IATA CEIV Pharma zijn gecertificeerd, wordt de aandacht verlegd naar grondige risicoanalyse van de vervoersstromen en het nemen van aanvullende risicobeperkende maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de diensten van KLM Cargo, aldus de luchtvaartmaatschappij.