De dalende dieselprijs moet doorberekend worden in de tarieven van de goederenvervoerder

Leestijd 4 minuten

11-05-2020  Verladers en vervoerders die met elkaar samenwerken,  maken in het algemeen voor een langere periode (meestal een jaar) afspraken over de tarieven die gehanteerd zullen gaan worden. Maar over prijswijzigingen van de brandstof worden vaak aparte afspraken gemaakt. Deze worden dan vastgelegd in de vorm van een zogenaamde dieselclausule. 

Voorwaarden

Ton Mooren, bedrijfsadviseur van evofenedex, legt uit aan welke voorwaarden zo’n clausule moet voldoen: “In de clausule staat beschreven wat er met het tarief gebeurt als de brandstofprijzen veranderen. Zo zal er, als het goed is, in de clausule worden aangegeven wat de basisbrandstofprijs is waar in het tarief van uit is gegaan, welke brandstofprijs gehanteerd wordt als referentie voor prijswijzigingen en wanneer en op welke manier prijswijzigingen worden doorgevoerd.”  

Daling brandstofprijs

Een stijging van de brandstofprijzen zal in het algemeen leiden tot een stijging van het tarief. Maar een daling van de brandstofprijzen zou dan op haar beurt moeten leiden tot een daling van het tarief. Ton bevestigt dit: “Zeker in de huidige situatie waarin de brandstofprijzen sinds begin januari met zo’n 15 procent gedaald zijn, zou dat merkbaar moeten zijn in de tarieven die nu betaald moeten worden aan de goederenvervoerder.”

In het binnenlands wegvervoer bedraagt het aandeel van de brandstofkosten in de totale vrachtprijs 5 à 10 procent, terwijl dit in het grensoverschrijdend vervoer al gauw meer dan 20 procent is. Bij grensoverschrijdend vervoer spelen ook de dieselolieprijzen in het buitenland een rol.

Controle op de clausule

Als er leden van evofenedex zijn die twijfelen of de dieselclausule wel op de juiste wijze wordt toegepast, dan kunnen onze adviseurs dit kosteloos controleren. Deze service is gratis voor leden. Neem daarvoor contact op met Ton Mooren, bereikbaar op 079-3467 346.
 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder